Inbjudan

Tävlingsbestämmelser

Anmälningsblankett
Excel-fil kan beställas hos Ingvar eller om du inte har Excel på din dator kan du skriva ut anmälan
på blanketten ovan.

Märkning av bilderna:
Se tävlingsbestemmelsera ovan. Sunne fotoklubbs nummer är 04. Ditt fotografnummer finns på medlemsförteckningen och fås från Ingvar.

Dagordning - årsmöte 2022

Verksamlhetsberättelse 2021

Resultatredovisning 2022

Protokoll - årsstämma 2022