Februari månads tema

Energi

Bedömning gjord av konstnär Bernt Jansson

 

 

Första plats: Fotograf Ingvar Åhlin

Munkforsen 2

En härlig bild både i färg, rörelse och form! Man ska väl inte analysera sönder en bild, men jag tänker omedelbart på impressionism
– ett utsnitt ur en tavla av Monet eller ett verk av August Strindberg. Var är energin? Jo, det är rörelse i vattnet – det är bara
den spelande Näcken som saknas på stenen i mitten

 

 

Andra plats: Fotograf Ingrid Larsson

På plan

Här är energin på topp i synnerhet hos ”mittenspelaren”. Fin ögonblicksbild och kompositionen är perfekt – en triptyk.

 

Tredje plats. Fotograf Elmo Weitzel

Sol och vind

 

Rubriken talar för sig själv likaså bilden.Vindkraft och sol möter ett snöfält som snart smälter och alstrar vattenkraft.
Ä r det två flygplan på himlen?

 

Oplacerade

Munkforsen

 

Munkforsen 3

 

På spåret

 

Verket

 

Fjärrvärme Sunne bioenergi

 

Turbinblad

 

 

Forden

 

Body

 

Eld

 

Energilöst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'