Tema: Gatufotografering

Bedömare: Sune Karlsson, Torsby

Första plats. Fotograf Lilian Johansson

 

Andra plats. Fotograf Ingrid Larsson

 

Tredje plats. Fotograf Lilian Johansson

 

Fjärde plats. Fotograf Elmo Weitzel

 

 

Femte plats. Fotograf Elmo Weitzel

 

 

Oplacerade