Sista dag för inlämning av bilder är den 3 februari 2020. Skicka bilderna på USB-minne eller annat minne till

Ingvar Åhlin
S Borgeby 81
686 91 SUNNE

eller maila bilderna via Wetransfer eller annat sätt till ahlin.ingvar@telia.com tillsammans med anmälningsblanketten (Excelfilen)

Sätt in deltagaravgiften 50 kronor på konto 83360130554405 i Fryksdalens Sparbank.

Inbjudan

Tävlingsbestämmelser

Anmälningsblankett
Excel-fil kan beställas hos Ingvar eller om du inte har Excel på din dator kan du skriva ut anmälan
på blanketten ovan.

Märkning av bilderna:
Se tävlingsbestemmelsera ovan. Sunne fotoklubbs nummer är 04. Ditt fotografnummer finns på medlemsförteckningen och fås från Ingvar.